Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta

Program Sąsiedztwa
Polska-Białoruś-Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC
sasiedzi baner        unia flaga


W okresie od 30 maja 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku Gmina Ruda-Huta realizowała projekt pn: „Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 w 75% współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Budżet projektu wynosił 259 980,00 zł z czego dofinansowanie projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 194 985,00 zł.

Projekt obejmował wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta, wraz z zakupem map, wykonaniem studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko. Projekt przewydywał również zorganizowanie dwóch konferencji po obu stronach rzeki Bug, tj. po stronie ukraińskiej i polskiej oraz zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do przeprowadzenia konferencji.

Projektowana sieć kanalizacyjna długości 28 km wraz z 300 przyłączami obejmuje miejscowości Ruda-Huta, Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka i Chromówka.

Program INTERREG jest jedną z czterech tak zwanych Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  Został powołany zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej obszaru wewnątrz Wspólnoty.

 

ZASIĘG PROGRAMU INTERREG:

  • Polska -  całe województwo podlaskie, całe województwo lubelskie, całe województwo podkarpackie oraz część województwa mazowieckiego
  • Białoruś - obwody grodzieński i brzeski oraz zachodnia część obwodu mińskiego,
  • Ukraina - 3 obwody: wołyński, lwowski i zakarpacki.

mapa1

Beneficjenci z Polski mają możliwość brania udziału w programach realizowanych w ramach każdego z trzech komponentów. W sumie na terenie Polski jest realizowanych trzynaście programów INTERREG

W ramach projektu oprócz wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta zorganizowano również dwie konferencje promujące projekt – jedna na terytorium Ukrainy, druga Polski.

Na potrzeby organizacji konferencji zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz zorganizowano obiady dla uczestników konferencji.

 

Konferencje promujące program INTERREG

Zorganizowano konferencje pt.: „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki Bug”,

W dniu 19 grudnia 2008r. w ramach projektu „Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta” delegacja na czele z wójtem Gminy Ruda-Huta - Panem Kazimierzem Smalem wybrała się na konferencję do Gminy Riwne na Ukrainę. Celem konferencji było przedstawienie prezentacji multimedialnych promujących Projekt. Prezentacje miały zadanie zapoznać uczestników konferencji z programem INTEREG IIIA oraz przybliżyć - metody aplikowania o środki z UE na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Po dotarciu na miejsce delegacja została bardzo uroczyście powitana śpiewem oraz chlebem i solą, co było bardzo miłym zaskoczeniem.

Konferencję otworzyli: Olga Bondaruk - wójt Gminy Riwne i Kazimierz Smal - wójt Gminy Ruda-Huta. W trakcie konferencji odbyły się trzy prezentacje multimedialne:

  1. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki Bug” – Jarosław Walczuk – koordynator projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta)
  2. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój kulturalny oraz integrację mieszkańców terenów przygranicznych – prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawiła Pani Anna Koperska Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
  3. „Atrakcje przyrodnicze Gminy Ruda-Huta oraz Powiatu Chełmskiego” - prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawił Pan Mariusz Matera - Radny Rady Gminy Ruda-Huta.

Po części prezentacyjnej miały miejsce występy zespołów ukraińskich oraz polskich. Po zakończeniu konferencji uczestnicy udali się na obiad, w trakcie którego udało się poznać bliżej zagranicznych partnerów oraz zachęcić ich do większej współpracy przy realizowaniu podobnych projektów.

Druga konferencja już po stronie Polskiej w Gminie Ruda-Huta odbyła się w dniu 29 grudnia 2008r. Celem jej było przedstawienie prezentacji multimedialnych promujących Projekt. Prezentacje miały zadanie zapoznać uczestników konferencji z programem INTEREG IIIA oraz przybliżyć metody aplikowania o środki z UE na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Konferencję otworzył: Kazimierz Smal - Wójt Gminy Ruda-Huta. W trakcie konferencji odbyły się trzy prezentacje multimedialne:

  1. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki Bug” – Jarosław Walczuk – koordynator projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta).,
  2. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój kulturalny oraz integrację mieszkańców terenów przygranicznych – prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawiła Pani Anna Koperska Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
  3. Atrakcje przyrodnicze Gminy Ruda-Huta oraz Powiatu Chełmskiego - prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawił Pan Mariusz Matera Radny Rady Gminy Ruda-Huta.

Po zakończeniu konferencji, miał miejsce występ Pana Mariusza Matery i Piotra Śliwy, którzy zaśpiewali kolędy. W trakcie konferencji przewidziany był poczęstunek dla uczestników.

Pliki do pobrania:

- Atrakcje przyrodnicze Gminy Ruda-Huta oraz Powiatu Chełmskiego.pdf (19,2 MB)

- IW INTERREG szansą na rozwój infrastruktury ochrony środowiska.ppt (19,1 MB)

- IW INTERREG szansą na rozwój kulturalny.pdf (3,6 MB)

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7217476
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
5741
10471
29422
535789
7217476

Twoje IP 3.224.220.101

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech