Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Prezentacje multimedialne uczennic SP w Rudzie-Hucie

Energia, której naturalne zasoby się nie wyczerpują lub szybko się odbudowują nazywamy odnawialnymi źródłami energii. Wykorzystywanie ich nie prowadzi do deficytu, nieodwracalnych zmian czy zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Ten rodzaj energii nazywamy również zieloną energią i możemy ją pozyskać ze słońca, wiatru, wody, ziemi czy biomasy. Temat bioenergii jest doskonale znany naszej społeczności, gdyż gmina jest bardzo zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie od najmłodszych klas zdobywają wiedzę i umiejętności do tego, by chronić przyrodę oraz środowisko naturalne przed szkodliwymi wpływami działalności człowieka. Uczone są również, dlaczego tak ważne jest zastępowanie energii pozyskiwanej z surowców kopalnianych - bioenergią. To, gdzie i jak wykorzystujemy odnawialne źródła energii na terenie naszej gminy, przedstawiają prezentacje multimedialne uczennic klasy VII "a"- Anny Walczuk, Noemi Dąbrowskiej oraz Korneli Tulikowskiej.

Agnieszka Suszczyk

Prace montażowe kotłów na biomasę

loga lubelskie

Trwają prace montażowe kotłów na biomasę w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na kotły na biomasę

loga lubelskie

Gmina Ruda-Huta podpisała 22 sierpnia 2018 r. umowę z firmą Instalko Ryszard Bałka z Łaszczowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą na zadaniu pn.: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Ruda-Huta”.

Prace montażowe instalacji solarnych

loga lubelskie

Trwają prace montażowe instalacji solarnych w ramach realizacji projektu pn.: „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na instalacje solarne

loga lubelskie

Gmina Ruda-Huta podpisała 2 lipca 2018 r. umowę z firmą Sanito Sp. z o. o. z Warszawy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym i tym samym została Wykonawcą na zadaniu pn.: „Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Ruda-Huta”.

Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II

loga lubelskie

Wartość projektu:                             2.985.332,06 zł
Kwota dofinansowania z RPO WL:    2.210.003,11 zł

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowa) na budynkach mieszkańców gminy Ruda-Huta (związane z budynkiem mieszkalnym i wolnostojące): łącznie 207 zestawy (526 paneli) o mocy 0,6838 MW. Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ponad 700 osób. Ponadto w ramach projektu zostaną zainstalowane 53 kotły opalane biomasą (pelet) w tym 26 kotłów na biomasę o mocy 15 kW oraz 27 kotłów na biomasę o mocy 25kW. Łączna moc kotłów to 1,065 MW. Zostanie zaktualizowana podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii – portal będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę, jako ośrodek czystej energii na obszarze preferencyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK, który w swoich założeniach będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych informacje o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę instalacji OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instalacjami (wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości, itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji( np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy, itp. Przedmiotowy projekt jest spójny z „Programem ochrony powietrza strefy lubelskiej”, którego celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, m.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

REZULTATY
Ilość instalacji – 260 szt. w tym:
- instalacje solarne 207,
- kotły na biomasę: 53.
Łączna ilość kolektorów – 526 szt.
Moc zainstalowana dla energii słonecznej: 0,6838 MW/rok;
Moc zainstalowana dla kotłów na biomasę: 1,065 MW
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 850,47 CO2/rok
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE:  1491,76 MWht/rok
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 1748,80 MW

Realizacja projektu bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia w gminie Ruda-Huta tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery w wyniku użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych przez mieszkalnictwo indywidualne. Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają też żadnym ograniczeniom środowiskowym. Ogromną zaletą energii słonecznej jest brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7217476
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
5741
10471
29422
535789
7217476

Twoje IP 3.224.220.101

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech