Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Ilość azbestu na terenie gminy Ruda-Huta w 2022 r.

mapa azbest 2022

Zakończono zadanie dot. usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Ruda-Huta informuje, że zakończona została realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dofinansowanego na podstawie umowy Nr 157/2021/D/OZ z dnia 6 września 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

loga azbet 2021

Zakończono usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Ruda-Huta informuję, że zakończona została realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dofinansowanego na podstawie umowy Nr 78/2020/D/OZ z dnia 3 lipca 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 31 993,70 zł udało się zutylizować aż 95,04 Mg azbestu.

Trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest

Już kolejny raz Gmina Ruda-Huta otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie azbestu z terenu Gminy Ruda-Huta w wysokości 15 288 zł. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie skorzystać z demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Na realizację zadania w 2013 roku wpłynęło kilka wniosków od mieszkańców, przewiduje się usunięcie 23 ton azbestu. Zadanie wykonywane jest przez wyspecjalizowanego przedsiębiorcę, z którym Gmina Ruda-Huta podpisała  umowę.

Jednocześnie informujemy, że wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ponadto każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany dokonywać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Dokonuje się jej poprzez sporządzenie spisu z natury, w formie określonej w załącznikach do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2011 r.) i przedkłada taką informację Wójtowi, która jest jednocześnie podstawą do udzielenia przez Gminę pomocy finansowej przy usuwaniu azbestu. Informacja ta powinna być aktualizowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Brak realizacji tego obowiązku naraża właściciela na określone w ustawie sankcje w trybie kodeksu ds. wykroczeń.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW 2013

nfosigw i wfosigw

Gmina Ruda-Huta informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 84/2013/D/OZ zawartej w dniu 17.04.2013 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część III - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

swiss contribution logo

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"

Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)

www.azbest.lubelskie.pl

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7217343
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
5608
10471
29289
535656
7217343

Twoje IP 54.36.148.198

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech