Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta

rpo wl ue
„Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta”.

Wartość projektu: 992 241,00 zł
Kwota dofinansowania z RPO WL 843 404,85 zł

Przedmiotem projektu jest montaż 6 zestawów pomp ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi do ogrzewania 6 należących do gminy Ruda-Huta budynków użyteczności publicznej. Pompy ciepła wraz z dokumentacją geologiczną i projektową, system pomiaru i monitoringu oraz obsługą geodezyjną dostarczane i montowane będą przez wykonawcę wybranego w ramach przetargu w formule "Zaprojektuj i wybuduj. Podstawową funkcjonalnością montowanych w ramach projektu zestawów jest wspomaganie centralnego ogrzewania oraz w niektórych przypadkach podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W toku analiz wstępnych Wnioskodawca przeanalizował kilka źródeł odnawialnej energii cieplnej, w tym energię wiatru, energię wód geotermalnych, energię słoneczną oraz energię wytwarzaną przez pompy ciepła. Z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wynika jednoznacznie, że biorąc pod uwagę zwłaszcza wielkość zapotrzebowanie na energię najkorzystniejszym rozwiązaniem jest montaż pomp ciepła. Ponieważ budynki objęte projektem są nie są nowe (w budowie), a infrastruktura wokół nich jest już zagospodarowana wybrano wariant z pompami ciepła wykorzystującymi wymienniki pionowe, ze względu na zdecydowanie mniejszą wymaganą powierzchnię gruntu niż w przypadku wymienników poziomych. Do doboru optymalnego rozwiązania technicznego zapewniającego realizację celów projektu oraz optymalną efektywność ekonomiczną Wnioskodawca wykorzystał specjalistyczne oprogramowanie do projektowania pomp ciepłą Alpha-Plan. Każdy zestaw pompy ciepła składał się będzie z następujących elementów:
- gruntowej pompy ciepła;
- pionowego, gruntowego wymiennika ciepła;
- zbiorników;
- zestawów zaworów;
- elementów mocujących.
W związku z powyższym w ramach projektu zainstalowane zostanie 6 kompletnych zestawów pomp ciepła.

Cel bezpośredni projektu:
- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w gminie Ruda-Huta rocznie o 109 594 kg

Cele szczegółowe:

- wprowadzenie nowoczesnej technologii wykorzystującej energię geotermiczną do ogrzewania budynków użyteczności publicznej w gminie Ruda-Huta
- obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych w i budynkach użyteczności publicznej w gminie Ruda-Huta
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Ruda-Huta


Cel pośredni – nadrzędny:

- ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów sieci Natura 2000


Rezultaty projektu

- Przewidywana liczba utworzonych miejsc pracy: 1;
- Moc zainstalowana dla energii geotermicznej: 0,18 MW/rok;
- Ilość zredukowanej emisji CO2: 109 594 kg/rok;
- Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: 241 231 kWh/rok = 868,43 GJ/rok;
Prócz rezultatów ekologicznych i ekonomicznych realizacja projektu, dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym (stworzenie internetowej platformy informacyjnej obsługiwanej przez specjalnie w tym celu zatrudnionego pracownika) możliwe będzie również uzyskanie pozytywnych rezultatów społecznych, zwłaszcza zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, co zaowocować może kolejnymi (prywatnymi) inicjatywami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie.

Realizacja założonych celów niniejszej inwestycji będzie miała znaczenie długofalowe. Wprowadzenie nowej technologii, bazującej na wykorzystaniu energii geotermicznej, pozwoli na zmodyfikowanie istniejącej struktury zapewnienia źródeł energii, częściowo zastępując energie powstałą w wyniku spalania paliw kopalnych w pełni odnawialnym źródłem energii. Minimalizacja zużycia paliw kopalnych i zastąpienie ich energią odnawialną pozwoli na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym w szczególności CO2 do atmosfery, co umożliwi zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie, a tym samym zapewni ochronę naturalnego lokalnego krajobrazu. Jest to tym bardziej istotne, że część obszaru gminy na mocy Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnych ochrony ptaków Natura 2000 została włączona w obszar Natura 2000. Realizacja projektu z jednej strony przyczyni się do modernizacji technologii stosowanych w energetyce, z drugiej jednak nie tylko nie będzie powodować niszczenia terenów objętych programem, ale przede wszystkim będzie przyczyniać się do ich ochrony. Ochrona naturalnego środowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii z zakresu energetyki daje możliwość promocji gminy, jako instytucji wspierającej działania proekologiczne. Pozwoli również na budowanie „proekologicznego” wizerunku gminy. Zasięg oddziaływania projektu można określić, jako długofalowy i ponadlokalny, wykraczający poza Gminę Ruda-Huta, ze względu na pozytywne skutki powstałe w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

 

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7217835
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
6100
10471
29781
536148
7217835

Twoje IP 54.36.149.96

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech