Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Realizowane projekty

 

Lp.

Nazwa projektu

Źródło finansowania

Wartość całkowita     

Kwota dofinansowan.

2005

1.

Projekt pomocy stypendialnej dla uczniów LO w Rudzie-Hucie

Europejski Fundusz Społeczny

24 242,00 zł

24 242,00 zł

2.

Remont drogi ul. Zielona Ruda-Huta (2005-2006)

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

181 867,60 zł

90 000,00 zł

3.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.)

WFOŚiGW

164 679,84 zł

26 500,00 zł

2006

4.

Stypendia dla uczniów LO w Rudzie-Hucie

Europejski Fundusz Społeczny

16 381,20 zł

16 381,20 zł

5.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalinie”

SPOROL

177 448,00 zł

110 488,00 zł

6.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.)

WFOŚiGW

143 824,69 zł

30 000,00 zł

7.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

PFRON

106 400,00 zł

79 400,00 zł

8.

Remont drogi ul. Łączna Ruda-Huta (2006-2007)

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

204 512,51 zł

55 000,00 zł

9.

Termomodernizacja szkoły

Bank Gospodarstwa Krajowego

543 169,00 zł

54 600,00 zł

2007

10.

Adaptacja budynku szkolnego w Rudce na centrum kultury i rekreacji wraz z wyposażeniem

SPOROL

237 000,00 zł

151 814,00 zł

11.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.)

WFOŚiGW

133 361,58 zł

30 000,00 zł

2008

12.

Teatr Oko - Spojrzenie w przyszłość

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

16 507,40 zł

16 507,40 zł

13.

"Głębia natury w zarysie historii"

PPWOW

14 317,77 zł

14 317,77 zł

14.

"Się kręci "

PPWOW

11 009,03 zł

11 009,03 zł

15.

Zorganizowanie wyścigu i rajdu rowerowego

PPWOW

11 699,87 zł

11 699,87 zł

16.

Integracja pokoleń poprzez odkrywanie swoich talentów wokalno - taneczno -krawieckich

PPWOW

16 846,59 zł

16 846,59 zł

17.

Wsparcie szkoleniowe

PPWOW

5 000,00 zł

5 000,00 zł

18.

Remont drogi Żalin Kolonia

Urząd Marszałkowski w Lublinie

217 047,71 zł

80 000,00 zł

19.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20szt.)

WFOŚiGW

159 660,00 zł

30 000,00 zł

20.

„Athletic4you”- siłownia (w partnerstwie ze stowarzyszeniem "Hutnik")

Fundacja Rozwoju Wsi

45 111,16 zł

10 000,00 zł

2009

21.

Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012”

Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Urząd Marszałkowski
w Lublinie

1 411 579,12 zł

666 666,00 zł

22.

Stop klatka

PPWOW

11 526,48 zł

11 526,48 zł

23.

"Muzyka i śpiew tradycją pokoleń"

PPWOW

14 578,18 zł

14 578,18 zł

24.

"Spotkanie z książką"

PPWOW

7 991,21 zł

7 991,21 zł

25.

"Integracja poprzez taniec"

PPWOW

7 984,60

7 984,60

26.

Wyżyna Teatralna OKO-liczne obserwacje

PPWOW

22 986,48 zł

22 986,48 zł

27.

"Sport, taniec, muzyka i tworzy się niezła klika"

PPWOW

8 876,50 zł

8 876,50 zł

28.

Szansa dla Ciebie zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej

Europejski Fundusz Społeczny

74 471,00 zł

74 471,00 zł

29.

Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta

IW INTERREG III A 2004-2006

231 270,00 zł

173 452,50 zł

30.

Razem możemy więcej

Europejski Fundusz Społeczny

42 828,96 zł

38 331,92 zł

31.

Remont drogi Żalin – Gdola

Środki własne

414 683,30 zł

0,00 zł

32.

Remont drogi Marynin

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

183 222,01 zł

60 000,00 zł

33.

Świetlica Zarudnia

Środki własne

19 335,84 zł

0,00 zł

34.

Świetlica Gotówka

Środki własne

26 588,58 zł

0,00 zł

35.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (20 szt.)

WFOŚiGW

161 990,00 zł

23 700,00 zł

36.

Chodnik (ul. Niepodległości)

Starostwo Powiatowe
w Chełmie

146 123,17 zł

60 280,90 zł

37.

Remont drogi powiatowej 1822L i 1825L (2 km)

Starostwo Powiatowe
w Chełmie

434 073,26 zł

173 629,30 zł

2010

38.

wymiana pokrycia dachowego na budynku gimnazjum + remont klas

Ministerstwo Edukacji Narodowej

300 000,00 zł

150 000,00 zł

39.

Razem możemy więcej

Europejski Fundusz Społeczny

45 000,00 zł

40 275,00 zł

40.

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Ruda-Kolonia połączony z wyposażeniem

PROW

440 531,00 zł

263 600,00 zł

41.

"Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Żalin, Żalin – Kolonia, Marysin, Hniszów, Leśniczówka" (w sumie 28km sieci)

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013,
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

2 289 634,00 zł

1 112 493,00 zł

42.

„Przebudowa drogi gminnej nr 104915l w istniejącym pasie drogowym łączącej dwie drogi powiatowe o nr: 1826L Leśniczówka-Karolinów-Hniszów i 1822 Sajczyce-Ruda Huta-Żalin-Świerże” (Chromówka-Gdola)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

380 000,00 zł

200 000,00 zł

43.

Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery

RPO WL

4 790 920,00 zł

4 072 281,77 zł

44.

Rozwój turystyki w Gminach Ruda-Huta i Riwne w oparciu o walory ekologiczne Doliny Bugu

Euroregion Bug

45 036,04 zł

35 332,76 zł

45.

Warsztaty fotograficzne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

17 500,00 zł

17 500,00 zł

46.

Wsparcie szkoleniowe

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

19 020,00 zł

19 020,00 zł

47.

„Oko na wyżynę”

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

47 985,00 zł

47 985,00 zł

48.

„Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta”

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

50 000,00 zł

50 000,00 zł

49.

Każdy chce – prawo jazdy kategorii B (w partnerstwie z Chełmskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych)

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

48 370,00 zł

48 370,00 zł

50.

Plac zabaw dla dzieci.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

99 552,00 zł

49 776,00 zł

51.

Utworzenie miejsca zabaw

Ministerstwo Edukacji Narodowej

15 000,00 zł

12 000,00 zł

52.

Świat informacji bliżej Ciebie

Leader (PROW)

10 650,00 zł

6 111,00 zł

53.

E-powiat (w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Chełmie)

RPO

323 726,00 zł

275 167,10 zł

54.

Smak tradycji

PPWOW

19 915,00 zł

19 915,00 zł

55.

Kalorycznie i rytmicznie

PPWOW

23 000,00 zł

23 000,00 zł

56.

„Warsztaty flisackie-kultywowanie tradycji”

PPWOW

17 491,35 zł

17 491,35 zł

2011

57.

Dziennikarz Gminny

POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

41 102,80 zł

41 102,80 zł

58.

Szkoła nowych możliwości

Europejski Fundusz Społeczny

292 120,00 zł

292 120,00 zł

59.

Razem możemy więcej

Europejski Fundusz Społeczny

82 206,31 zł

73 509,94 zł

60.

Konserwacja i zabiegi chirurgiczno-lecznicze na drzewach pomnikowych i starodrzewiu w parku w Hniszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

9 000,00 zł

6 000,00 zł

61.

Edukacja Ekologiczna na terenie Gminy Ruda-Huta

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

3 000,00 zł

1 500,00 zł

62.

Zielone Wakacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

3 000,00 zł

1 500,00 zł

63.

„Zagospodarowanie cen­trum miejscowości Ruda-Huta poprzez remont i przebudowę chodników i miejsc postojowych”

Leader (PROW)

209 629,04 zł

118 314,00 zł

64.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iło­wa”

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

130 000,00 zł

50 000,00 zł

65.

„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

3 859,00 zł

3 859,00 zł

66.

„Akademia Orange dla bibliotek”

Fundacja Orange

1 088,35 zł

1 088,35 zł

67.

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Ruda-Huta”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

14 999,04 zł

14 999,04 zł

2012

68.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka - Etap I miejscowość Ruda-Huta, ul. Nadrzeczna i ul. Niepodległości część A” (2012-2013) PROW 1 274 189,75 zł 457 164,00 zł

69.

Razem możemy więcej Europejski Fundusz Społeczny 96 621,89 zł 86 476,60 zł

70.

"Rozbudowa systemu zbiórki odpadów na terenie Gminy Ruda-Huta poprzez zakup środków transportu oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych.” PROW 148 092,00 zł 90 300,00 zł

71.

„Remont kotłowni z układem pomp ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie” PROW 512 172,02 zł 312 300,00 zł

72.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iłowa” Urząd Marszałkowski
w Lublinie
109 851,69 zł 80 000,00 zł
73. Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół – Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie oraz GOK WFOŚiGW 4 000,00 zł 2 000,00 zł
74. Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest WFOŚiGW 14 999,04 zł 14 999,04 zł
75. Konserwacja i zabiegi chirurgiczno-lecznicze drzew pomnikowych i starodrzewia w parku w Hniszowie WFOŚiGW 8 000,00 zł 4 000,00 zł

76.

Festiwal Teatrów i Monodramistów "Wyżyna Teatralna"

LGD/PROW

36 620,50 zł

25 000,00 zł

2013

77. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żalin” Urząd Marszałkowski
w Lublinie
159 339,61 zł 130 000,00 zł
78. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta, ul. Polna”   133 868,86 zł 0,00 zł
79. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zarudnia”   214 932,82 zł 0,00 zł
80. „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” (projekt partnerski w którym uczestniczą Gmina Miejska Włodawa, Powiat Włodawski oraz 9 gmin wiejskich: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki z powiatu włodawskiego, a także Ruda-Huta z powiatu chełmskiego oraz Sosnowica z powiatu parczewskiego). (2013-2014) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 912 200,00 zł 85 670,89 zł
81. „Wykonanie robót remontowo-budowlanych, utworzenie izby pamięci i zagospodarowanie terenu w ramach projektu renowacji i rewitalizacji wiatraka typu "koźlak" w Żalinie” PROW 295 097,19 zł 179 032,00 zł
82. Razem możemy więcej Europejski Fundusz Społeczny 107 975,06 zł 96 637,68 zł
83. Środowiskowa olimpiada Eko-logiczna w zakresie zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Ruda-Huta WFOŚiGW 10 000,00 zł 5 000,00 zł
84. Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów "Wyżyna Teatralna" LGD/PROW 35 462,52 zł 25 000,00 zł
85. Lepszy Urząd (w partnerstwie z gminami Sawin, Siedliszcze, Wierzbica oraz Powiatem Chełmskim) POKL 1 823 896,00 zł (zrealizowany)
86. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja drzewostanu w parku podworskim w Hniszowie WFOŚiGW 10 000,00 zł 5 000,00 zł
87. Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest WFOŚiGW 15 281,40 zł 15 281,40 zł
88. Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie i GOK w Rudzie-Hucie WFOŚiGW 4 000,00 zł 2 000,00 zł

2014

89. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta w miejscowościach Jazików, Chromówka, Poczekajka, Ruda-Kolonia, Marynin, Zarudnia, Ruda-Huta, Leśniczówka - Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Niepodległości część B”, ul. Łączna (2014-2015)
 PROW 852 101,94 zł 

421 693,00 zł

90. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce poprzez remont budynku i zakup wyposażenia PROW 190 248,32 zł

91 406,00 zł

91. „Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta” RPOWL 977 415,04 zł

800 723,21 zł

92. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych EFS 168 388,00 zł

168 388,00 zł

93. Razem możemy więcej EFS 98 945,74 zł

88 281,95 zł

94. Animatorzy z Doliny podbijają Wyżyny LGD/PROW 36 576,50 zł

28 317,88 zł

95. „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności pogranicza ukraińsko-polskiego” (w partnerstwie z Gminą Girka Polonka na Ukrainie) Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 34 617,42 EUR

31 155,67 EUR

96. Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest WFOŚiGW 13 499,14 zł

13 499,14 zł

97. Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie i GOK w Rudzie-Hucie WFOŚiGW 8 000,00 zł

4 000,00 zł

98. Spacer z Bolkiem LGD/PROW 24 500,00 zł

15 936,00 zł

99. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacja drzewostanu w parku w Hniszowie WFOŚiGW 11 000,00 zł

5 500,00 zł

100. Remont i modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie PROW/EFRROW 62 001,82 zł

25 000,00 zł

101. kanalizacja etap III PROW 981 679,91 zł 428 098,00 zł
102. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW 60 762,00 zł 51 647,70 zł
103. Budowa drogi Ruda-Łukówek stanowiącej dojazd do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 240 759,00 zł 60 000,00 zł
104. Zagospodarowanie Parku w Rudzie-Hucie PROW 102 705,00 zł 25 000,00 zł

2015

105. Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest WFOŚiGW 14 871,17 zł 14 871,17 zł
106. Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie WFOŚiGW 15 847,54 zł 7 923,77 zł
107. Przebudowa drogi Chromówka-Marynin środki własne 240 759,00 zł 0,00 zł
108. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gotówce środki własne 24 919,80 zł 0,00 zł
109. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żalinie etap I środki własne 82 303,59 zł 0,00 zł
110. Aktualizacja Inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Ruda-Huta Ministerstwo Gospodarki 12 780,00 zł 10 200,00 zł
111. Edukacja ekologiczna realizowana przez GOK w Rudzie-Hucie WFOŚIGW 6 000,00 zł 3 000 zł
112. Upamiętnienie bitew powstania styczniowego w gminie Ruda-Huta Fundacja Banku Zachodniego WBK 10 500,00 zł 10 000,00 zł

2016

113. „Przebudowa drogi gminnej nr 104912L w miejscowości Żalin” PROW 599 424,82 zł 381 414,00 zł
114. „Przebudowa drogi gminnej nr 104916L w miejscowości Gotówka” PROW 767 967,32 zł 473 208,00 zł
115. „Budowa drogi ul. Polna w Rudzie-Hucie” Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 294 043,89 zł 80 000,00 zł
116. Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta etap I Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 061,00 zł 20 000,00 zł
117. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ruda-Huta” - w trakcie realizacji środki własne 2 200 000,00 zł 0,00
118. Rozbudowa świetlicy gminnej w części garażowej (Żalin) środki własne 51 815,86 zł 0,00
119. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków środki własne 66 420,00 zł 0,00
120. Usuwanie wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 14 997,31 zł 14 997,31 zł
121. Prace pielęgnacyjne na dębie "Bolko" i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 10 000,00 zł 5 000,00 zł
122. Program edukacyjno-ekologiczny dla dzieci i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 4 999,94 zł 2 499,94 zł
123. Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek publicznych
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 754,00 zł 2 754,00  zł

2017

124. „Ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Ruda-Huta dzięki rewitalizacji” Fundusz Spójności w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna na lata 2014-2020 38 971,50 zł 35 074,35 
125. „Zagospodarowanie centrum Gminy Ruda-Huta" PROW 224 096,82 zł 110 042,00 
126. Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta (etap II) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” 1 663 748,32 zł 1 200 000,00 
127. Usuwanie wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 10 486,37 zł 10 486,37 
128. Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 10 000,00 zł 5 000,00 
129. Program edukacyjno-ekologiczny pn. „Dookoła Natury” dla dzieci i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 9 685,99  4 787,99 
130. Przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie  środki własne 289 778,61 0,00 zł
131. Modernizacja drogi w Rudzie-Hucie i Rudzie-Opalinie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 139 359,50 zł 50 000,00 zł
132. Przebudowa dróg w Rudzie-Hucie na działkach ewidencyjnych o nr 700, 698, 686, 674 środki własne 387 878,79   0,00 zł
133. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Program Wieloletni "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków finansowych MKiDN
2 745,00
2 745,00

2018

134. Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta (etap III) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” 2 700 000,00 zł 800 000,00 zł
135. Usuwanie wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 5 495,04 zł 5 495,04 zł
136. Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 20 000,00 zł 10 000,00 zł
137. Program edukacyjno-ekologiczny pn. „Dookoła Natury” dla dzieci i młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 11 980,69 zł 5 688,47 zł
138. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Program Wieloletni "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków finansowych MKiDN 2 541,00 2 541,00
139. Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II
RPO
1 739 025,00 zł 
1 344 119,47 zł

2019

140. Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki (etap I) PROW 1 365 300,00 zł 343 334,00 zł
141. „Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II” RPO 0,00 zł 29 958,01 zł
142. Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 20 000,00 zł 10 000,00 zł
143.
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Program Wieloletni "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków finansowych MKiDN 3 116,00 zł 3 116,00 zł

2020

144. Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki (etap II) PROW 4 231 200,00 zł 1 655 423,00 zł
145. „Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II” RPO 1 093 361,00 zł 810 888,04 zł
146. "Przebudowa drogi gminnej nr 115736L w miejscowości Hniszów" Fundusz Dróg Samorządowych 542 697,65 zł 286 181,00 zł
147. "Przebudowa drogi gminnej nr 104904L w miejscowości Rudka" Fundusz Dróg Samorządowych 377 690,29 zł 203 939,00 zł
148. Zakup Samochodu strażackiego Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 790 000,00 zł 510 000,00 zł
149. Zdalna Szkoła Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 45 000,00 zł 45 000,00 zł
150. Zdalna Szkoła+ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 55 000,00 zł 55 000,00 zł
151. Usuwanie wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 31 993,72 zł 31 993,70 zł
152. Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 24 000,00 zł 12 000,00 zł
153. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Program Wieloletni "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" ze środków finansowych MKiDN 10 000,00 zł 10 000,00 zł

2021

154. „Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko-parkowym w Hniszowie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 84 306,38 zł 52 640,00 zł
 155. Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 835 500,00 zł 835 500,00 zł
156. "Przebudowa dróg gminnych nr 15733L i nr 115731L w miejscowości Gotówka” Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 437 946,89 zł 437 946,89 zł
157. Usuwanie wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 19 999,87 zł 19 999,87 zł
158. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
16 871,44 zł 7 000,00 zł

2022

159.

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ruda-Huta”

Rządowy Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” 9 799 999,99 zł  8 766 087,00 zł 
160. „Przebudowa drogi gminnej nr 115717L w miejscowości Ruda-Huta” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 499 216,87 zł  170.241,58 zł 
161. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104914L w miejscowości Chromówka” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 764 809,23 zł 256 079,98 zł
162. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 122 w miejscowości Zarudnia” Województwo Lubelskie - budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 375 474,78 zł
100 000,00 zł
163. Remont drogi gminnej nr 104902L w miejscowości Ruda Nadleśnictwo Chełm 69 382,38 zł 50 000,00 zł

2023

164. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1825L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1824L” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 3 269 023,39 zł 2 080 079,00 zł
165. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Rudzie-Hucie na Ośrodek Pomocy Społecznej” Rządowy Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” 2 223 840,00 zł 1 890 264,00 zł
166. „Budowa drogi nr 122497L w Rudzie-Kolonii” Rządowy Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” 1 586 369,35 zł 1 434 500,00 zł
167. „Remont drogi gminnej Nr 115723L od km 0+000 do km 0+296,35 w miejscowości Ruda-Huta (ul. Szkolna)” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 397.081,02 zł 164 028,82 zł
168. „Termomodernizacja budynku przy ul. Targowej 6 w Rudzie-Hucie” - iniekcja własne 41 328,00 zł  
 169. Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda, gmina Ruda-Huta” własne 79 950,00 zł  
 170. „Termomodernizacja budynku przy ul. Targowej 6 w Rudzie-Hucie” – elewacja własne 90 952,53 zł  
 171. „Utwardzenie terenu przy stadionie w miejscowości Ruda-Huta na działce o nr ewid. 238/1” własne 59 999,40 zł  
 172. Przebudowa drogi gminnej Nr 115715L w miejscowości Ruda-Huta Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 49 591,90 zł 28 000,00 zł

2024

 173. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gdola, Gotówka i Leśniczówka” własne 78 720,00 zł  
 174. Prace konserwatorskie w zabytkowym parku podworskim w Hniszowie Rządowy Program odbudowy zabytków 120 000,00 zł 117 600,00 zł
 175. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gdola, Gotówka i Leśniczówka Rządowy Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” 7 384 426,23 zł 7 015 204,92 zł
 176. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ruda-Huta Rządowy Fundusz Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” 737 200,00 zł 589 760,00 zł
 177. „Przebudowa stacji wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 3 689 505,93 zł 2 999 598,00 zł
   

Razem

75 293 193,44 zł

47 852 596,29 zł

 

Jarosław Walczuk, Ruda-Huta, dnia 31 grudnia 2023 r.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7218060
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
6325
10471
30006
536373
7218060

Twoje IP 54.36.148.117

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech