Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 28 czerwca 2024 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 28 maja 2024 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat opieki zdrowotnej i profilaktyki prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2023 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie za 2023 r. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2026.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu,
  2. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Ruda-Huta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
  3. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Ruda-Huta,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku,
  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 16. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
 17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 18. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy.
 20. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7218060
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
6325
10471
30006
536373
7218060

Twoje IP 54.36.148.117

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech